Правила и условия

В случаи на констатирано несъответствие "ВИКАНТО-КА" ЕООД си запазва правото да откаже доставката на съответните стоки за направената поръчка.

При заявка за закупуване на стоки от електронния магазин, "ВИКАНТО-КА" ЕООД издава всички необходими документи свързани с продажбата, като фактура, товарителница, касов бон и гаранция за стоките съгласно условията за ползване и гаранционните срокове гарантирани от производителя на тези стоки.

Заявката ще бъде валидна само след потвърждение от наша и ваша страна в срок от 48 часа от датата на заявяването й.

Рекламация на стоки закупени от електронния магазин се признават само в случаите на доказани производствени дефекти установени в срока на гаранцията и/или в случаите на неправилно опакована или транспортирана стока.

За повреди на стоките причинени от клиента поради неправилно ползване съгласно правилата и инструкцията за експлоатация или в случаите на установено преднамерени действия за увреждане на стоката както и в случаите на рекламация след изтичане на гаранционния срок електронния магазин не носи отговорност за подмяна на закупените стоки или връщане на пари.

При заявка за покупка на определена стока от регистриран клиент съответното отговорно лице отговарящо за продажбите потвърждава по електронен път или чрез телефонно обаждане до клиента наличността, валидността и сроковете за доставка на заявените стоки.

Заявки подадени след 14:30 ч. в деня на заявката се изпълняват на следващия ден!

Електронния магазин не носи отговорност за доставката на заявени стоки от клиентите на магазина непотвърдили заявката по съответния ред.

"ВИКАНТО-КА" ЕООД публикува на страниците на сайта условията и цените за покупка и доставка на стоки от електронния магазин като си запазва правото да променя тези цени при промяна на ценообразуващите параметри.

Ценообразуващи параметри са: доставни цени от производителя на стоките, мита, данъци или промяна на цените за доставка от фирмата гарантираща доставката на заявените стоки.

Електронния магазин не носи отговорност за ненавременна доставка в заявения срок по вина на спедиторската компания.

За всички неуредени въпроси в настоящия правилник се прилагат законите на Република България или по друг начин съгласуван между двете страни непротиворечащ на българското законодателство.