Защита на личните данни

Съгласно Закона за защита на личните данни и Закона за електронната търговия "ВИКАНТО-КА" ЕООД като собственик на електронния магазин „Жълтото пате“ гарантира сигурността, поверителността и запазването на личните данни на всички регистрирани клиенти.

Лицата отговорни за запазването и съхранението на личните данни на клиентите се задължават да не споделят личната информация на клиентите при никакви обстоятелства освен в случаите на съдебно искане или данъчна проверка от съответните власти които надлежно са се легитимирали и са предоставили съответни документи издадени от изпълнителната власт доказващи правните основания за изискване на лична информация от администратора на лични данни.

Регистрирани клиенти на електронния магазин са всички физически или юридически лица които съгласно правилата и условията за закупуване на стоки от електронния магазин са предоставили лична информация която включва: име, адрес по регистрация или местоживеене, телефон, електронен адрес, банкови сметки и всяка друга информация която може да бъде класифицирана като лична информация.

Регистрираните клиенти на електронния магазин предоставят посочените по-горе данни с които удостоверяват намерението си да закупят стоки или услуги чрез електронния магазин личните си данни с цел осъществяване на покупка на изложените в електронния магазин стоки.

Регистрираните клиенти при регистрацията си се задължават да посочат актуални данни за получаване на поръчаните стоки.

Ръководството на фирмата декларира сигурността и запазването на личната информация.